Vivex thuisverpleging logo
phone.png

intake gesprek?

0479 63 31 71

Categorieën
thuisverpleging

Hoe vraag je thuisverpleging aan? Vivex legt het uit!

Iedereen heeft recht op de beste zorgen via thuisverpleging. Als je herstelt van een operatie en/of ziekhuisopname, als je verzorging nodig hebt voor een ziekte of aandoening of als je een dagje ouder wordt. Maar hoe vraag je thuisverpleging aan? Wij leggen het uit in dit artikel.

Hoe vraag je thuisverpleging aan?

Thuiverpleging in Gent aanvragen of een andere gemeente in Vlaanderen? Voor alle verpleegkundige thuiszorgen (met uitzondering van hygiënische zorg) heb je een doktersattest nodig om recht te hebben op tussenkomst van de mutualiteit.

Thuisverpleging aanvragen via je arts

Ofwel vraag je eerst een dokerstattest voor thuisverpleging aan bij je huisarts of behandelend arts.

Thuisverpleging aanvragen rechtstreeks bij Vivex

Ofwel neem je rechtstreeks contact op met Vivex. Wij helpen je verder met je aanvraag en nemen contact op met je arts voor het doktersattest.

Thuisverpleging aanvragen voor oudere mensen

Thuisverpleging is een van de dienstverleningen die het mogelijk maken dat oudere mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Je kan op verschillende manieren thuisverpleging en andere vormen van thuiszorg aanvragen voor oudere mensen.

 • Via de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds waar je aangesloten bent;
 • Via het OCMW van je gemeente;
 • Via de huisarts.

Benieuwd naar hoeveel thuisverpleging kost? Lees dan zeker dit artikel.

Veelgestelde vragen over thuisverpleging

Categorieën
thuisverpleging

Hoeveel kost thuisverpleging? En wat is het derdebetalerssysteem? Vivex legt het uit!

Ben je geïnspireerd geraakt door ons artikel Wat is thuisverpleging en wil je meer weten over de kosten die eraan verbonden zijn? Vivex werkt met het derdebetalerssysteem. Wij worden rechtstreeks betaald door de sociale zekerheid. Hierdoor hoef je geen grote bedragen voor te schieten. Je betaalt bij ons ook geen remgeld. Eenvoudig en praktisch!

Wat is het derdebetalerssysteem?

Het derdebetalerssysteem zorgt ervoor dat de patiënt de kost voor de verstrekte zorgen niet moet voorschieten. De zorgverlener (arts, verpleegkundige, kinesist, …) wordt rechtstreeks betaald door de sociale zekerheid.  

Voor wie is het derdebetalersysteem?

Het derdebetalerssysteem is er voor iedereen die aangesloten is bij de sociale zekerheid, hetzij via het ziekenfonds, hetzij via de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV).

Hoe geniet je van het derdebetalerssysteem?

Je hoeft hiervoor niks speciaals te doen, m.a.w. er zijn geen bijkomende formaliteiten of attesten nodig.

Wat betaalt de patiënt wel binnen het derdebetalerssysteem?

Er zijn twee scenario’s:

 • Als je zorgverlener de tarievenakkoorden met de ziekenfondsen aanvaardt, dan is hij geconventioneerd en hanteert hij de basishonoraria.
 • Als je zorgverlener deze akkoorden niet aanvaardt, is hij niet-geconventioneerd en kan hij zijn eigen honoraria hanteren die hoger kunnen liggen dan de basishonoraria.

Het bedrag dat de sociale zekerheid terugbetaalt is hetzelfde, of je zorgverlener nu geconventioneerd is of niet. Dit betekent dat jij de ereloonsupplementen die een niet-geconventioneerde zorgverlener aanrekent, volledig zelf betaalt.

Goed om weten! Vivex is een geconventioneerde praktijk voor thuisverpleging. Je betaalt bij ons geen remgeld en geen extra erelonen. Ontdek hier hoe je thuisverpleging kunt aanvragen.

Categorieën
thuisverpleging

Wat is thuisverpleging? Vivex legt het uit!

Vivex verzorgt alle facetten van thuisverpleging, dat wil zeggen: alle verpleegkundige zorgen in de thuisomgeving. We kunnen deze opsplitsen in twee groepen: verpleegkundige zorgen met doktersattest en verpleegkundige zorgen zonder doktersattest.

Verpleegkundige zorgen met doktersattest

 • Wondzorg (tem 30/11/2022)
 • Inspuitingen en perfusie
 • Spoelen port-a-cath
 • Compressietherapie (steunkousen en windels)
 • Klaarzetten van medicatie
 • Plaatsen van een maagsonde & toedienen van sondevoeding
 • Toedienen van chemotherapie
 • Peritoneale dialyse
 • Palliatieve thuiszorg, zorg in de laatste levensfase
 • Aanbrengen van zalven of geneeskrachtige producten
 • Aspiratie van secreties
 • Verzorging van alle stoma’s
 • Opvolging pijnbestrijding via epidurale katheter
 • Toedienen van een lavement
 • Sonderen van de blaas en blaasspoeling
 • Verzorgen en vervangen van suprapubische sonde
 • ….

Verpleegkundige zorgen zonder doktersattest

 • Hygiënische zorgen, zoals hulp bij bad, douche, scheren, in- en uitstappen in bed, aan- en uitkleden en vervangen van incontinentiemateriaal.
 • Wondzorg vanaf 1/12/2022

Wat is thuisverpleging NIET?

Thuisverpleging omvat geen dienstverlening zoals poetshulp, familiehulp, oppasdienst, dag en nachtopvang, levering van warme maaltijden, …

Goed om weten! Vivex wijst je graag op weg naar de juiste diensten en hulpverlening voor aanvullende thuiszorg.

Thuisverpleging is er voor iedereen

 • als je net ontslagen bent uit het ziekenhuis en nog extra zorgen nodig hebt;
 • als je herstelt van een ziekte of operatie;
 • als je een dagje ouder wordt en je wil graag thuis blijven wonen;
 • als je een handicap hebt.

Ook interessant: in dit artikel ontdek je hoeveel thuisverpleging kost en hier lees je hoe je thuisverpleging kunt aanvragen.

Categorieën
Uncategorized

5 trends in de thuisverpleging die door covid-19 worden versterkt

Door de covid-19 pandemie komt een aantal evoluties in de thuisverpleging in een stroomversnelling. Nursing Vlaanderen zoomt in op de 5 belangrijkste trends.
Happy patient and caregiver  

Het vak verpleegkunde evolueert continu. Logisch, aangezien ook onze maatschappij voortdurend verandert en onderhevig is aan trends zoals vergrijzing. In de thuisverpleging waren de afgelopen jaren enkele opvallende veranderingen merkbaar. De pandemie heeft bepaalde trends gevoelig versterkt. 

Trend 1: Shift van verpleegkundige zorg in het ziekenhuis naar thuisverpleging

Op 5 jaar tijd is het budget voor thuisverpleging met meer dan 400 miljoen euro gestegen1, de sector groeit dus gestaag. Want patiënten worden sneller ontslagen na een operatie of worden vaker thuis behandeld, oudere mensen blijven steeds langer thuis wonen, en net die groep neemt in aantal toe door de toenemende vergrijzing.

De vraag dringt zich echter op: zijn er voldoende thuisverpleegkundigen om deze shift op te vangen? Solange Indenkleef, zorgdirecteur bij het Wit-Gele Kruis: ‘Er moet vooral kritisch worden gereflecteerd over het type zorg dat door een verpleegkundige moeten worden uitgevoerd. En ook: hoe kunnen we bepaalde zorgtaken op een andere manier invullen? Samenwerking met andere diensten, zoals bijvoorbeeld gezinszorg, wordt steeds meer noodzakelijk.’

Trend 2: Meer gespecialiseerde zorg

Wat ons naadloos brengt bij trend 2: Het aandeel technische zorgen in thuisverpleging neemt toe. Voorbeelden hiervan zijn bloedafnames, parameters checken ter voorbereiding van chemotherapie of toediening van antibiotica via infuus.

Is de thuisverpleegkundige voldoende opgeleid voor deze meer gespecialiseerde zorg? Indenkleef: ‘Zeer zeker. Het klopt dat thuisverpleegkundigen in vergelijking met vroeger meer hoogtechnologische zorg op zich nemen.

Denk maar aan het opvolgen van picc-katheters, het nakijken en digitaal delen van parameters of het plaatsen van een spuitaandrijver in de palliatieve setting. Deze expertise is absoluut aanwezig bij onze equipe, maar tot nu toe was dat niet voldoende zichtbaar.’

Trend 3: Samenwerking en kennisdeling over de organisatiegrenzen heen

In Vlaanderen zijn er 192 erkende diensten die thuisverpleging aanbieden. Deze organisaties werken niet als eilandjes. Er is steeds meer uitwisseling en onderlinge samenwerking.

Door de snelheid waarmee de coronacrisis heeft toegeslagen en de enorme behoefte aan beschermingsmateriaal, aangepaste procedures en expertise, werd de samenwerking tussen de verschillende thuisverplegingsorganisaties een stuk intensiever.

Een mooi voorbeeld hiervan is de recente samenwerking tussen het Wit-Gele Kruis en i-mens, die ervoor zorgt dat 170.000 patiënten inzage krijgen in hun elektronisch verpleegkundig dossier via de applicatie mijnThuisverpleging. Deze applicatie werd oorspronkelijk ontwikkeld door het Wit-Gele Kruis en nu ook toegepast door i-mens.

‘Door samen te werken optimaliseren we de informatie-uitwisseling tussen de thuisverpleging en anderen uit het zorgteam van de patiënt, ongeacht of er een verpleegkundige van het Wit-Gele Kruis of i-mens aan huis komt. Dit maakt de samenwerking en de communicatie een stuk eenvoudiger, aldus Karin Van Mossevelde algemeen directeur bij thuiszorgorganisatie i-mens. 

 

Trend 4: Efficiëntere processen en digitalisering

Organisatorisch gezien vormt thuisverpleging een flinke uitdaging. Het bepalen van de rondes, het bijhouden van patiëntendossiers, stockbeheer en communicatie: dit werkt enkel met efficiënte processen en aangepaste tools die snel en betrouwbaar zijn.

Door corona werden de thuisverplegingsorganisaties verplicht om een aantal versnellingen hoger te schakelen bij het optimaliseren van processen en het uitdenken van nieuwe werkwijzen.

Een mooi voorbeeld hiervan is de opvolging van covidpatiënten op afstand, waardoor meer bedden kunnen worden vrijgehouden. Dit wordt momenteel getest door zorgcentrale Z-plus in samenwerking met zorgorganisaties i-mens en Mederi. Gemiddeld kunnen gehospitaliseerde patiënten 2,5 dagen vroeger het ziekenhuis verlaten.

Willy Vertongen, bestuurder Z-plus en CEO Mederi: ‘De pandemie heeft het draagvlak voor innovaties zoals telemonitoring versneld. Voor mij is telemonitoring een van de grootste evoluties in de thuiszorg. Ook buiten covid moeten we hier in de toekomst meer op inzetten.’

Trend 5: Meer aandacht voor mentaal welzijn

Al voor corona hadden thuisverpleegkundigen te maken met een hoge werkdruk en soms uitdagende werkomstandigheden. Dat vroeg om een aangepast welzijnsbeleid waarbij zowel de fysieke als de mentale gezondheid centraal stonden.

Tijdens de pandemie werd de reeds bestaande druk behoorlijk opgevoerd. Daarbij kwam nog de angst om zelf besmet te raken en de vele veranderingen waar thuisverpleegkundigen mee te maken kregen, zoals uitgebreide persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en continu aangepaste procedures. 

Solange Indenkleef: ‘Uit de resultaten van onze engagementsmeting van 2020, een vierjaarlijkse bevraging die de motivatie en het welbevinden van de medewerkers in kaart brengt, bleek dat we nog meer moeten inzetten op psychosociaal welzijn. Tijdens de pandemie werd bijvoorbeeld geïnvesteerd in een houvastlijn waarbij medewerkers die besmet waren of in quarantaine zaten, werden gecontacteerd en opgevolgd. De extra inspanningen die in de pandemie gedaan werden, gaan we zeker in de toekomst verder doortrekken en uitbouwen.

De meeste thuisverpleegkundigen zijn doorgaans alleen op pad. We beseffen meer dan ooit hoe belangrijk het is dat onze mensen de kans krijgen om hun hart te luchten bij elkaar, dus dat willen we nog meer faciliteren via teambuildings en andere activiteiten die het persoonlijk contact – op een veilige manier weliswaar – faciliteren. Zeker in een crisissituatie mogen we dat niet uit het oog verliezen.’

 

bron: www.nursing.be